top of page
Advanced Insurance
Advanced Insurance

ma 20 mrt

|

Centrale Bank van Curaçao & Sint Maarten

Advanced Insurance

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken

Tijd en locatie

20 mrt 2023, 08:00 – 24 mrt 2023, 12:00

Centrale Bank van Curaçao & Sint Maarten, 1 Simon Bolivar Plein, Willemstad, Curaçao

Over deze training

Kosten: 

ANG 2,105.00 (Incl. OB)

PE: 

17 NBA punten

De training Advanced Insurance is een vervolgprogramma op de training Insurance Fundamentals -algemene opleiding verzekeringsbedrijf voor Curaçao.

Voor wie is deze training? 

De training is uitermate geschikt voor deelnemers die eerder de training Insurance Fundamentals hebben gevolgd en hun kennis op relevante onderdelen willen uitbreiden en verdiepen. Dit programma is ook zéér geschikt voor financial professionals, wedewerkers van verzekeringsmaatschappijen en hun toeleveranciers, interne- en externe toezichthouders en accountants die hun kennis en vakbekwaamheid over het verzekeringsbedrijf willen verdiepen. 

Wat kun je verwachten?

Tijdens de trainingsbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties door de vakdocent.

De training Advanced Insurance verschaft een diepgaande kennis en inzicht in de verzekeringsproducten: 

● Aansprakelijkheid 

● Brand 

● Motorrijtuigen 

● Leven inclusief de voor de regio relevante onderdelen die o.a. ook voorkomen in de opleiding Assurantie A. 

Met de opgedane kennis kunnen deelnemers hun dagelijkse werk effectiever en efficiënter uitvoeren corresponderend met het niveau van hun professionele taken en verantwoordelijkheden. De training kan facultatief worden afgesloten met een kennistoets.

Door wie?

De kernvakdocent voor deze training is erkend financieel planner (FFP) en adviseur in de verzekeringssector. Hij heeft een brede ervaring als trainer en is inhoudelijk expert binnen het complete Wft domein. Hij staat mede garant voor een kwalitatief hoogwaardig niveau waarbij tevens de laatste trends en ontwikkelingen in het vakgebied worden behandeld. Hierdoor wordt de theorie vertaald naar de actuele praktijk. Dit aspect verhoogt het begrip, inzicht en de toepasbaarheid van de behandelde leerstof.

Werkvorm

Tijdens de trainingsbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties door de vakdocent. Daarbij wordt de binnen de groep reeds aanwezige kennis gemobiliseerd en herverdeeld. Dit wordt o.a. bereikt aan de hand van (groeps)opdrachten op basis van actuele praktijkcasuïstiek en discussies. Er is doorlopend voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. Door de gekozen werkvorm tijdens de training limiteren wij het aantal deelnemers op maximaal 20 personen per groep. De training wordt in het Nederlands verzorgd.

Studiemateriaal

Tijdens elke trainingssessie wordt gewerkt met een werkmap, hand-outs, cases met uitwerkingen en achtergrond documentatie. Daarnaast ontvangen deelnemers als naslagwerk een digitaal brondocument. Via dit digitale brondocument hebben deelnemers direct toegang tot een uitgebreide selectie van geactualiseerde achtergronddocumentatie.

Studiebelasting

Naast het actief participeren tijdens de training indiceren wij de zelfstudiebelasting ter voorbereiding op de (facultatieve) kennistoets op 20-25 uur.

PE-punten

Dit programma is aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) voor het verkrijgen van 17 PE punten voor accountants en andere  deelnemers die bij deze beroepsorganisatie zijn aangesloten.

Programma

De training wordt aangeboden in 5 casus gerichte interactieve bijeenkomsten van één dagdeel.

Sessie 1: Verzekeringsspectrum-Actueel

● Aan de hand van interactieve groepsopdrachten en praktijkcasuïstiek wordt de aanwezige vakkennis

gemobiliseerd als basis voor de verdiepingsmodule;

● Update van de nieuwste lokale wet- en regelgeving;

● Actuele trends en ontwikkelingen in de sector.

Sessie 2: Aansprakelijkheid

● Aansprakelijkheidsrecht algemeen;

● Aansprakelijkheid voor eigen daden;

● Kwalitatieve aansprakelijkheid;

● Aansprakelijkheid voor producten en gevaarlijke stoffen;

● Aansprakelijkheid van de werkgever;

● Contractuele aansprakelijkheid;

● Schadevergoedingsrecht;

● Vergoedingsrechten;

● Particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP);

● Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (AVB);

● Verzekeringsmogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid;

● Beroepsaansprakelijkheidsverzekering;

● Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders.

Sessie 3: Brand

● Beursvoorwaarden voor Brandverzekering;

● Beursvoorwaarden voor Uitgebreide Gevarenverzekering;

● Uitgebreide gevarenverzekering;

● Bedrijfsschadeverzekering;

● Overige verzekeringsvormen branche brand;

● Schade, schaderegeling en aanverwante onderwerpen;

● Risicobeoordeling en preventiemaatregelen.

Sessie 4: Motorrijtuigen

● Artikel 185 WVW /Botswet artikel 2;

● Landsverordening aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (LAM);

● Totstandkoming van de motorrijtuigverzekering;

● Acceptatie andere motorrijtuigrisico's;

● Algemene bepalingen polisvoorwaarden motorrijtuigenverzekering;

● WA-motorrijtuigverzekering;

● Cascoverzekering motorrijtuigen;

● Collectieve motorrijtuigenverzekeringen;

● Aanvullendeverzekeringsvormen motorrijtuigen;

● Samenloop.

Sessie 5: Leven

● Pensioenvormen;

● Pensioensystemen bij werknemerspensioen;

● Pensioenrisico’s werknemer;

● Levensverzekering algemeen;

● Vormen van renteverzekeringen;

● Vormen van kapitaalverzekeringen;

● Techniek van levensverzekeringen;

● Aanvragen van een levensverzekering;

● Medische acceptatie van levensverzekeringen;

● Persoonlijke mutaties bij levensverzekeringen;

● Technische mutaties bij levensverzekeringen;

● Clausules bij levensverzekeringen;

● Expiratie van levensverzekeringen;

● Erven en schenken.

Planning


  • 4 uur

    Advanced Insurance Sessie 1


  • 4 uur

    Advanced Insurance Sessie 2

Nog 3 items beschikbaar

Deel dit evenement

bottom of page