top of page

Pensioen Fundamentals

Niveau: Basis

Duur: 5 sessies van 4 uur

Data: Op aanvraag

Tijdstip: 08.00 - 12.00

Kosten: Op aanvraag

PE: 17 punten

Aanmelden

De pensioenwereld is in beweging. In deze basisopleiding leer je over actuele kennis over de hoofdlijnen van pensioenen en de eerste pijler pensioenvormen.


 • Je ontwikkelt kennis over de lokale pensioensystemen

 • Krijg inzicht in de verschillende pensioenvormen

 • Kom alles te weten over de lokale wet-regelgeving en juridische- fiscale aspecten


In deze praktijkgerichte training krijgen deelnemers een breed inzicht in het pensioensysteem, pensioenvormen en daaraan gerelateerde onderwerpen.

Met de opgedane kennis hebben zij een fundamentele basis ontwikkeld om de juridische, fiscale en technische eigenschappen van pensioenproducten te doorgronden en deze succesvol in hun dagelijkse werkzaamheden, corresponderend met hun commerciële taken en verantwoordelijkheden, toe te passen.

Voor wie is deze training?

De training Pensioen Fundamentals is bestemd voor (junior) professionals werkzaam in de pensioensector, pensioenadviseurs, interne- en externe toezichthouders, controllers, accountants en juristen, die een breed basisinzicht in de pensioenpraktijk willen krijgen.


Dit programma is ook zéér geschikt voor (personeels)functionarissen die regelmatig met pensioenregelingen te maken hebben en voor financial professionals die hun kennis en vakbekwaamheid binnen het vakgebied pensioenen willen opfrissen met de meest actuele trends, ontwikkelingen en recente wet- en regelgeving.

Wat kun je verwachten?

In deze praktijkgerichte training krijgen deelnemers een breed inzicht in het lokale pensioensysteem, pensioenvormen en daaraan gerelateerde onderwerpen. Met de opgedane kennis hebben zij een fundamentele basis ontwikkeld om de juridische, fiscale en technische eigenschappen van pensioenproducten te doorgronden en deze succesvol in hun dagelijkse werkzaamheden, corresponderend met hun commerciële taken en verantwoordelijkheden, toe te passen.

Na het actief deelnemen aan deze training hebben deelnemers inzicht in:

 • De hoofdlijnen en de systematiek van het pensioensysteem;

 • Begrippenkader en systematiek van de pensioenwereld;

 • Pensioenvormen;

 • Sociale zekerheid;

 • Pensioenregelingen tussen werkgever en werknemer

 • Privé aanvullingen;

 • Pensioen voor DGA en zelfstandig ondernemer;

 • Pensioenbreuk;

 • Juridische aspecten van pensioenen;

 • Fiscale aspecten van pensioenen;

 • Wet- en regelgeving;

 • Trends en ontwikkelen in de pensioenwereld.

Door wie?

De vakdocent voor deze training is een ervaren trainer en adviseur in de pensioen- en verzekeringssector. Hij heeft een brede ervaring als trainer en is inhoudelijk expert binnen het complete Wft domein. Hij staat mede garant voor een kwalitatief hoogwaardig niveau waarbij tevens de laatste trends en ontwikkelingen in het vakgebied worden behandeld. Hierdoor wordt de theorie vertaald naar de actuele praktijk. Dit aspect verhoogt het begrip, inzicht en de toepasbaarheid van de behandelde leerstof.

Werkvorm

Tijdens de trainingsbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties door de vakdocent. Daarbij wordt de binnen de groep reeds aanwezige kennis gemobiliseerd en herverdeeld. Dit wordt o.a. bereikt aan de hand van (groeps)opdrachten op basis van actuele praktijkcasuïstiek en discussies. Er is doorlopend voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Het programma

De training wordt aangeboden in 5 casus gerichte interactieve bijeenkomsten van één dagdeel:

 

Sessie 1 en 2

 • Introductie

 • Opbouw oudedagsvoorziening

 • Pensioensystemen

 • Eindloonregeling

 • Middelloonregeling

 • Beschikbare premieregeling

 • Pensioenvormen

 • Pensioenfinanciering

 • Wettelijke regelingen

 • Fiscale regelingen

 • Aan de hand van een aantal interactieve case studies worden de diverse berekeningsmethodieken van pensioenregelingen behandeld.

 

Sessie 3

De impact op pensioenen als gevolg van:

 • Waardeoverdracht

 • Ontslag

 • Echtscheiding

 • Arbeidsongeschiktheid

 • Tijdelijke vestiging buiten Nederland

 • Overlijden

 

Sessie 4

 • Bepalen pensioentekorten

 • Pensioenbreuk berekenen

 • De haalbaarheid én betaalbaarheid van het huidige pensioensysteem

 • Dekkingsgraden

 

Sessie 5

 • Privé aanvullingen in de 3e pijler

 • Pensioen en directeur grootaandeelhouder (DGA)

 • Pensioen en zelfstandig ondernemer

 • Actualiteiten, trends en ontwikkelingen

Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met:

bottom of page