top of page

OVER TFI

The Financial Institute (TFI) is een stichting die op 30 juli 1997 werd opgericht door bestuursleden van de Association of International Bankers, de Curaçaosche Bankiers Vereniging en The Curacao International Financial Services Association. Ook de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten speelde een belangrijke rol bij de oprichting van het instituut.

 

The Financial Institute heeft als doel het beheer en de exploitatie van een instituut voor opleidingen ten behoeve van de financiële sector. Daarnaast behartigt het instituut de belangen van de financiële sector door onder andere:

  • het bevorderen van en deelnemen in research activiteiten;

  • het opstellen van adviezen en rapporten;

  • het opzetten en bijhouden van een of meer databanken;

  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin van het woord verband houdt.

 

Het instituut houdt zich vooral bezig met trainingen en opleidingen voor de financiële sector en in het bijzonder de bankwereld. TFI verzorgt zowel Incompany trainingen als open trainingen. De trainingen en opleidingen worden aangeboden in samenwerking met ervaren docenten en / of erkende opleidingsinstituten. 

Het bestuur van de TFI bestaat uit tenminste vier leden, die benoemd worden door de Association of International Bankers, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de Curaçaosche Bankiers Vereniging en The Curaçao International Financial Services Association. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

De financiële middelen van de TFI worden voornamelijk verkregen uit cursusgelden, subsidies en donaties.

Voorzitter:

CANDICE HENRIQUEZ

Secretaris:

ZAHAYRA  DE LAIN

Penningmeester:

 FRANKLIN GIRIGORI

John Texel profile Picture.jpg

Bestuurslid:

JOHN TEXEL

MANAGEMENT

Het dagelijks management wordt uitgevoerd door Angelique Janga en haar team.

Zij is de relatiebeheerder voor The Financial Institute en treedt op als intermediair voor TFI en adviseur in Financiële opleidingen voor Financiële professionals.

 

Het team organiseert en coördineert de incompany en open trainingen.

Angelique heeft een Master in Bedrijfskundige Economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft 13 jaar ervaring in de zakelijke kredietverlening.

Management:

ANGELIQUE JANGA

bottom of page