top of page
Advanced Insurance
Advanced Insurance

ma 25 sep

|

Simon Bolivar Plein 1, Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

Advanced Insurance

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken

Tijd en locatie

25 sep 2023, 08:00 – 29 sep 2023, 12:00

Simon Bolivar Plein 1, Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

Over deze training

Kosten: 

ANG 2.105,00 (Incl. OB)

PE: 

17 NBA punten

Wat te verwachten

De training Advanced Insurance verschaft een diepgaande kennis en inzicht van de verzekeringsproducten:

• Aansprakelijkheid;

• Brand;

• Motorrijtuigen;

• Leven.

Dit programma is inclusief de voor de regio relevante onderdelen die o.a. ook voorkomen in de opleiding Insurance Fundamentals. Met de opgedane kennis kunnen deelnemers hun dagelijkse werk effectiever en efficiënter uitvoeren corresponderend met het niveau van hun professionele taken en verantwoordelijkheden.

De training Advanced Insurance is een vervolgprogramma op de training Insurance Fundamentals. Algemene basis verzekeringskennis (Training Insurance Fundamentals & Trends, Inleiding Verzekeringsbedrijf, Assurantie B) is noodzakelijk om dit verdiepingsprogramma te kunnen volgen.

Door wie?

De vakdocent voor deze training is Bart Seegers. Bart is ruim ervaren in de verzekeringsmarkt in Nederland en een praktiserend adviseur in de verzekeringssector. Hij heeft een brede ervaring als trainer in zowel Nederland als in de voormalige Nederlandse Antillen en is inhoudelijk expert binnen het complete Wft domein. Hij staat mede garant voor een kwalitatief hoogwaardig niveau waarbij tevens de laatste trends en ontwikkelingen in het vakgebied worden behandeld. Hierdoor wordt de theorie vertaald naar de actuele praktijk. Dit aspect verhoogt het begrip, inzicht en de toepasbaarheid van de behandelde leerstof.

Voor wie?

De training Advanced Insurance is als vervolgprogramma bestemd voor medewerkers die de training Insurance Fundamentals & Trends hebben gevolgd en hun kennis op relevante onderdelen willen uitbreiden en verdiepen. Ook is deze training zeer gerschikt voor senior medewerkers die hun kennis en vakbekwaamheid over het verzekeringsbedrijf willen verdiepen.

Werkvorm

Tijdens de trainingssessie wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties door de vakdocent. Daarbij wordt de binnen de groep reeds aanwezige kennis gemobiliseerd en herverdeeld. Dit wordt o.a. bereikt aan de hand van (groeps)opdrachten op basis van actuele praktijkcasuïstiek en discussies. Er is doorlopend voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. De training wordt in het Nederlands verzorgd.

Studiemateriaal

Tijdens elke trainingssessie wordt gewerkt met een werkmap, hand-outs, cases met uitwerkingen en achtergrond documentatie. Per sessie ontvangen deelnemers als naslagwerk een digitaal brondocument. Via de digitale brondocumenten hebben deelnemers direct toegang tot een uitgebreide selectie van geactualiseerde achtergronddocumentatie.

Programma

De training wordt aangeboden in 5 casus gerichte interactieve bijeenkomsten van één dagdeel. Het onderstaande programma is mede samengesteld na consultatie van oud deelnemers aan de training Insurance Fundamentals & Trends de afgelopen jaren.

Sessie 1: Verzekeringsspectrum-Actueel

 • Aan de hand van interactieve groepsopdrachten en praktijkcasuïstiek wordt de aanwezige vakkennis gemobiliseerd als basis voor de verdiepingsmodules;
 • Update van de nieuwste lokale wet- en regelgeving;
 • Actuele trends en ontwikkelingen in de sector.

Sessie 2: Aansprakelijkheid

 • Aansprakelijkheidsrecht algemeen;
 • Aansprakelijkheid voor eigen daden;
 • Kwalitatieve aansprakelijkheid;
 • Aansprakelijkheid voor producten en gevaarlijke stoffen;
 • Aansprakelijkheid van de werkgever;
 • Contractuele aansprakelijkheid;
 • Schadevergoedingsrecht;
 • Vergoedingsrechten;
 • Particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP);
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (AVB);
 • Verzekeringsmogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid;
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders.

Sessie 3: Brand

 • Beursvoorwaarden voor Brandverzekering;
 • Beursvoorwaarden voor Uitgebreide Gevarenverzekering;
 • Uitgebreide gevarenverzekering;
 • Bedrijfsschadeverzekering;
 • Overige verzekeringsvormen branche brand;
 • Schade, schaderegelingen en aanverwante onderwerpen;
 • Risicobeoordeling en preventiemaatregelen.

Sessie 4: Motorrijtuigen

 • Artikel 185 WVW /Botswet artikel 2;
 • Landsverordening aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (LAM);
 • Totstandkoming van de motorrijtuigverzekering;
 • Acceptatie andere motorrijtuigrisico's;
 • Algemene bepalingen polisvoorwaarden motorrijtuigenverzekering;
 • WA-motorrijtuigverzekering;
 • Cascoverzekering motorrijtuigen;
 • Collectieve motorrijtuigenverzekeringen;
 • Aanvullende verzekeringsvormen motorrijtuigen;
 • Samenloop.

Sessie 5: Leven

 • Pensioenvormen;
 • Pensioensystemen bij werknemerspensioen;
 • Pensioenrisico’s werknemer;
 • Levensverzekering algemeen;
 • Vormen van renteverzekeringen;
 • Vormen van kapitaalverzekeringen;
 • Techniek van levensverzekeringen;
 • Aanvragen van een levensverzekering;
 • Medische acceptatie van levensverzekeringen;
 • Persoonlijke mutaties bij levensverzekeringen;
 • Technische mutaties bij levensverzekeringen;
 • Clausules bij levensverzekeringen;
 • Expiratie van levensverzekeringen;
 • Erven en schenken.

PE-punten

Dit programma is aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) voor het verkrijgen van 17 PE punten voor accountants en andere  deelnemers die bij deze beroepsorganisatie zijn aangesloten.

Planning


 • 4 uur

  Advanced Insurance Sessie 1


 • 4 uur

  Advanced Insurance Sessie 2

Nog 3 items beschikbaar

Deel dit evenement

bottom of page