top of page
Beheersing Witwas- en Corruptierisico’s (VCR)
Beheersing Witwas- en Corruptierisico’s (VCR)

di 07 jun

|

Virtual Classroom

Beheersing Witwas- en Corruptierisico’s (VCR)

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken

Tijd en locatie

07 jun 2022, 13:30 – 15 jun 2022, 15:30

Virtual Classroom

Over deze training

Kosten: 

ANG 1.075,00 (Incl. OB)

PE: 

8 niet-wettelijke PE-uren

Door de overheden worden financiële instellingen, maar ook financiële en juridische dienstverleners beschouwd als de ‘poortwachters’ van het financiële stelsel.Op deze poortwachter rust een bijzondere verantwoordelijkheid om cliënten tegen te houden die snode plannen hebben om hun illegaal verkregen vermogen in het financiële systeem te brengen. Daarnaast moeten zij mogelijke ongebruikelijke transacties detecteren en melden aan de autoriteiten.De internationale wetgeving op het terrein van de bestrijding van witwassen en het financieren van terrorisme is de laatste jaren verder aangescherpt en recentelijk worden daarbij ook nadrukkelijk de crypto en online gaming markt onder de werkingssfeer gebracht.Daarnaast blijkt corruptie een veelkoppig monster dat niet of nauwelijks als ongebruikelijk kan worden gedetecteerd. Op welke wijze zouden corruptierisico’s wel beter in kaart kunnen worden gebracht en wat zou daar dan voor nodig zijn?

Voor wie is deze training? 

De training Beheersing Witwas- en Corruptierisico’s is bestemd voor: 

 • Leden van de Raad van Commissarissen;
 • Boardroom leden van banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen;
 • Managementteam leden van banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen;
 • Financiële dienstverleners zoals hypotheekbanken, intermediars, brokers;
 • Managers van overheidsinstellingen;
 • Toezichthouders.

Wat kun je verwachten? 

In de training wordt specifiek aandacht besteed aan de vraag “wat kunnen we leren van de strafrechtelijke onderzoeken bij Danske Bank, de ING en ABN AMRO”, Waarom is het in de praktijk uitermate lastig om tijdig afscheid te nemen van klanten, en hoe ontwikkelt zich het risicoprofiel van de compliance officer daarbij?Dit en vele andere vragen komen uitgebreid aan bod aan de hand van actuele casuïstiek en in de dialoog met de deelnemers.Tijdens de training wordt o.a. aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

 • Internationale ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering (FATF en ontwikkeling internationale wetgeving) – UBO register/bestrijding contant geld;
 • Beheersing AML/CFT risico’s in de praktijk;
 • Lessons Learned, ING, ABNAMRO, als de handhavers bijten;
 • De rol en de positie van de compliance officer anno 2021/2022;
 • Juridische aspecten van de-risking, verantwoord afscheid nemen van een relatie;
 • Ontwikkelingen in Europa, naar een Europese anti-witwas autoriteit.

Door wie? 

De training zal worden gegeven door Dhr. Dick Alblas (kerndocent van VanDijk/Raven Opleiding en Training). Dhr. Alblas is als accountant lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA). Hij was voorheen verbonden aan de internationale accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton.Hij was voor de NBA lid van de expertgroep Fraude Wwft. Hij studeerde civiel- en strafrecht aan de Erasmus Universiteit en voltooide de postdoctorale specialisatieopleiding Insolventierecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij adviseert financiële instellingen op het gebied van compliance, Anti-corruptiewetgeving en sanctierecht. Hij treedt regelmatig op als gastdocent aan de Universiteit van Amsterdam. Met enige regelmaat heeft hij trainingen verzorgd op zowel Curaçao als Aruba en is goed bekend met de lokale situatie.

Werkvorm 

Aan de hand van korte inleidingen en behandeling van vele praktijksituaties (cases) zullen de eerder genoemde onderwerpen de revue passeren.Van de deelnemers wordt gedurende de training een actieve inbreng verwacht.Er is veel ruimte voor onderlinge discussie en ervaring uitwisseling.Er wordt regelmatig in steeds wisselende subgroepen gewerkt aan de cases.De training wordt online gegeven en bestaat uit vier sessies van elk 2 uur, verdeeld over de periode van 2 a 3 weken. De training wordt op Masterniveau gegeven

Planning


 • 2 uur

  Beheersing Witwas- en Corruptierisico’s Sessie 1


 • 2 uur

  Beheersing Witwas- en Corruptierisico’s Sessie 2

Nog 2 items beschikbaar

Deel dit evenement

bottom of page