top of page
Business Banking: Business Credit & Riskmanagement
Business Banking: Business Credit & Riskmanagement

ma 28 okt

|

Locatie wordt nader bekend gemaakt.

Business Banking: Business Credit & Riskmanagement

Tijd en locatie

28 okt 2024, 08:00

Locatie wordt nader bekend gemaakt.

Over deze training

Kosten:

Onderdeel 1: Financiële Analyse ANG 1.025,00 incl. 6% OB

Onderdeel 2: Business Credit en Riskmanagement ANG 2.100,00 incl. 6% OB

PE:

32 niet-wettelijke PE-uren

Een Business Banker adviseert, denkt mee met en fungeert als klankbord voor de ondernemer. Voor de ondernemer bent u de betrouwbare professional en sparringpartner en het aanspreekpunt binnen de bank voor al zijn vragen.

Deze training bereidt u voor op deze functie en professionaliseert u verder hierin.

Een goed adequaat en intensief relatiebeheer en het goed in kaart brengen van de mogelijke risico’s, het riskmanagement, is van essentieel belang om daar als Bank goed op voorbereid te zijn.

Banken scherpen het kredietbeleid aan om het risico van deconfiture voor de bank tot een minimum te beperken. Medewerkers van bank die deze bedrijven naar herstel begeleiden ondervinden de gevolgen van al deze mogelijke ontwikkelingen. Niet alleen de hoeveelheid werk maar ook de complexiteit en de intensiteit van de werkzaamheden nemen toe.

Meer dan ooit is het belangrijk om kredietbeheersignalen tijdig te herkennen en juist te interpreteren, en het bepalen van de noodzakelijke acties, gericht op intensieve begeleiding van bedrijven in “zwaar weer “ en om uitwinning van de zekerheden veilig te stellen.

De training Business Banking bestaat uit twee delen:

1. De Financiële Analyse

2. Business Credit en Riskmanagement

Deel 1 wordt aangeboden via virtual classroom/online sessies en deel 2 als fysieke (in-person) training.

Voor wie is deze training? 

Deze training is gericht op medewerkers van financiële instellingen die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken hebben met kredietaanvragen (nieuwe, maar ook bestaande die een verhoging aanvragen), revisies onder andere aan de hand van gekregen jaarcijfers etc.

Wat kun je verwachten? 

Onderdeel 1: Financiële Analyse

Doel van dit onderdeel is de deelnemers in staat te stellen om geheel zelfstandig een cashflow overzicht te maken en te interpreteren en te bespreken met de relatie. We leren ook hoe een goede cash flow zich verhoudt tot de zekerheden en hoe we daar de juiste conclusies/afwegingen in maken.

Onderdeel 2: Business Credit & Riskmanagement

In het tweede onderdeel wordt aandacht geschonken aan het tot stand komen van de aanvraag en het beoordelingsproces. Zowel financiële als niet-financiële aspecten van de kredietbeoordeling en het belang van deze beoordeling, krijgen ruim aandacht.

Risk management heeft als doel om op basis van een tijdige grondige financiële analyse te komen tot het nemen van de juiste maatregelen.

Door wie? 

De training zal worden gegeven door dhr. Mr. Peter Raven, VanDijk/Raven Opleidingen Training.

Peter verzorgt al vele jaren trainingen onder andere op dit aandachtsgebied op Curaçao en Aruba en in Suriname.

Werkvorm 

Onderdeel 1: Financiële Analyse

 • Werkwijze: virtual classroom;
 • Vorm: casuïstiek (ingeleid dor korte theoretische presentatie). De deelnemers ontvangen voorafgaand een lesboek voorafgaande door lesboek (theorie);
 • Duur: 4 dagdelen van elk 3 uur.

Onderdeel 2: Business Credit en Riskmanagement

 • Werkwijze: fysieke training;
 • Vorm: casuïstiek en bespreking theorie;
 • Duur: 5 dagdelen van elk 4 uur.

Inhoud

Onderdeel 1: Financiële Analyse

De volgende onderwerpen zullen behandeld worden:

 • Analyse en Interpretatie van de Jaarrekening en Verlies- en Winstrekening van een aantal ondernemingen in het Midden- en Kleinbedrijf;
 • We staan uitgebreid stil bij de Jaarrekening en de V & W rekening en hoe we hier vanuit financieringsoogpunt naar kijken. Aan bod komen onder andere de balansverhoudingen, eenvoudige consolidaties, prognoses, en uitvoerig staan we stil bij de cash-flow analyse en het grote belang daarvan;
 • De interpretatie en het belang daarvan van de diverse key ratio’s, liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, werkkapitaal, current ratio etc.

Onderdeel 2: Business Credit (3 dagdelen) en Riskmanagement (2 dagdelen)

De volgende onderwerpen zullen behandeld worden:

 • Tijdens de training wordt aandacht geschonken aan het tot stand komen van de aanvraag en het beoordelingsproces. Zowel de financiële als ook de niet-financiële aspecten van de kredietbeoordeling en het belang van deze beoordeling, krijgen ruim aandacht;
 • De beoordeling van niet-financiële aspecten krijgt niet altijd de gewenst en vereiste aandacht. Dit vorm echter een belangrijk onderdeel van de uiteindelijke beslissing een krediet wel/niet te verlenen;
 • Kredietverlening is vertrouwen hebben in het bedrijf, de bedrijfsactiviteiten maar voor ook vertrouwen hebben in de ondernemer! We zullen met elkaar nadrukkelijk uitgebreid stil staan bij het wel/niet belangrijk zijn van zekerheden en hoe daarmee om te gaan;
 • Ga je nu financieren op basis van zekerheden of wellicht veel meer op basis van de cash-flow van de onderneming? Een hele interessante discussie!
 • Het herkennen van signalen in de jaarrekening bij de financiële analyse;
 • Het opzeggen van de financiering (zorgplicht, jurisprudentie);
 • Bodembeslag en bestuurdersaansprakelijkheid, actio pauliana;
 • Rangorde schuldeisers;
 • Beslagrecht;
 • Fiscale en juridische aspecten van faillissement en surseance van betaling.

Planning


 • 4 uur

  Business Banking: Business Credit en Riskmanagement Sessie 1


 • 4 uur

  Business Banking: Business Credit en Riskmanagement Sessie 2

Nog 3 items beschikbaar

Deel dit evenement

bottom of page