top of page
Corporate Governance
Corporate Governance

ma 16 mei

|

Locatie wordt nader bekend gemaakt.

Corporate Governance

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken

Tijd en locatie

16 mei 2022, 08:00 – 19 mei 2022, 12:00

Locatie wordt nader bekend gemaakt.

Over deze training

Kosten:

ANG 4.107,50 (Incl. OB)

PE:

20 NBA punten

Corporate governance of deugdelijk (ondernemings) bestuur bekijkt hoe een onderneming goed, efficiënt en verantwoord geleid moet worden alsmede het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid aan belanghebbenden waaronder de eigenaren (aandeelhouders), werknemers, afnemers en de samenleving als geheel.

Voor wie is deze training? 

Dit programma is vooral geschikt voor seniors, MD’s en directors.

Wat kun je verwachten? 

In deze training Corporate Governance staan de behandeling van de in het programma vermelde kennisonderdelen centraal, aangevuld met de laatste actuele trends en ontwikkelingen in de sector. Na het actief participeren zijn de deelnemers in staat een eigen onderbouwde visie te geven over de strategie van de organisatie, wet- en regelgeving, risicobeheer, governance en compliance. Deze visie dient gebaseerd te zijn op relevante feiten en kennis. Daarmee wordt aantoonbaar invulling gegeven aan hun taak, rol en verantwoordelijkheid als toezichthouder. De kennisonderdelen zullen dan ook niet alleen vanuit ‘technisch’ inhoudelijk perspectief behandeld worden, maar ook worden vertaald naar besluitvorming en risicomanagement perspectief van een commissaris. Na afloop kunnen deelnemers de opgedane kennis toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden corresponderend met het niveau van hun professionele taken en verantwoordelijkheden.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de training: 

Sessie 1

 • · Betekenis en belang van goede Governance bij financiële instellingen;
 • Wettelijk kader (BW van Curacao en toezichtregelgeving CBSC [RIB], Corporate Governance Code);
 • Integriteit als basis voor goede Governance;
 • Governance als onderdeel van het integrale risicomanagement;
 • Stakeholdermanagement.

Sessie 2

 • Taken en verantwoordelijkheden Directie en RvC (incl. commissies);
 • Samenwerking vanuit verschillende rollen (binnen de Directie/RvC en tussen de organen);
 • Samenspel Directie en RvC (macht en tegenmacht);
 • Onafhankelijkheid intern toezicht (in state, in mind & in appearance);
 • Rolvastheid leden Directie en RvC;
 • De rol van de voorzitter;
 • Positie van Directie en RvC in relatie tot de aandeelhouder.

Sessie 3

 • Rol CBCS;
 • Rol (mede) Beleidsbepaler bij een financiële instelling;
 • Deskundigheid en betrouwbaarheid bestuur en toezicht (“geschiktheidscriteria en toetsing”);
 • Beheerste en integere bedrijfsvoering (inclusief integraal risicomanagement);
 • “three lines of defence” model en het toezicht daarop door de RvC.

Sessie 4

 • Zelfevaluatie voor effectieve(re) samenwerking onderling en in de relatie Directie-RvC;
 • Aanpak en thema’s voor zelfevaluatie;
 • Aandacht voor zelfreflectie, persoonlijke verwachtingspatronen, gedrag en cultuur in de Board room;
 • Inrichting van proces van zelfevaluatie (enquête, workshop);
 • Resultaat en opvolging van verbeterpunten;
 • Cases in groepjes (Rolvastheid directie en RvC bij crisis situaties en uiteenlopende belangen).

Door wie? 

De vakspecialist die dit programma verzorgt heeft een achtergrond in actuariële wetenschappen en riskmanagement en ruim 30 jaar ervaring in de financiële sector, waaronder als consultant en lid van de raad van commissarissen van vijf verzekeringsmaatschappijen (zowel leven-, als schade- als herverzekeraars). Daarnaast is zij ook vakdocent voor o.a. 3Masters Opleidingen en de Universiteit van Amsterdam.

Werkvorm 

De training wordt aangeboden in 4 casus gerichte interactieve bijeenkomsten van één dagdeel van 4 uur.

Tijdens elke trainingssessie wordt gewerkt met hand-outs, cases met uitwerkingen en achtergrond documentatie. Daarnaast ontvangen deelnemers als naslagwerk een digitaal brondocument. Via dit digitale brondocument hebben deelnemers direct toegang tot een uitgebreide selectie van geactualiseerde achtergronddocumentatie.

Planning


 • 4 uur

  Corporate Governance Sessie 1


 • 4 uur

  Corporate Governance Sessie 2

Nog 2 items beschikbaar

Deel dit evenement

bottom of page