top of page
Insurance Riskmanagement
Insurance Riskmanagement

Data wordt nader bekend gemaakt.

|

Locatie wordt nader bekend gemaakt.

Insurance Riskmanagement

Tijd en locatie

Data wordt nader bekend gemaakt.

Locatie wordt nader bekend gemaakt.

Over deze training

Kosten: 

ANG 2.750,00 incl. 6% OB

PE: 

16 NBA punten

Wat te verwachten

Deze training legt de nadruk op traditioneel risicobeheer van verzekeraars, daarnaast introduceert het ook andere soorten risicobeheer en benadrukt het dat professionals in de verzekeringswereld hetzelfde algemene raamwerk kunnen gebruiken om alle soorten risico's te kunnen beheren.

De deelnemers krijgen een raamwerk voor het nemen van risicobeheer en verzekeringsbeslissingen om de bedrijfswaarde te vergroten en om alles te begrijpen over verzekeringscontracten. Daarnaast leert men hoe de institutionele kenmerken van de verzekeringssector werken, en leer je begrijpen hoe de effecten vanuit de maatschappij en de overheid de risico’s beïnvloeden.

Door wie?

De vakspecialist is Margreet Haandrikman. Margreet heeft een achtergrond in actuariële wetenschappen en riskmanagement en ruim 30 jaar ervaring in de financiële sector, waaronder als consultant en lid van de raad van commissarissen van vijf verzekeringsmaatschappijen (zowel leven-, als schade- als herverzekeraars). Daarnaast is zij ook vakdocent voor o.a. 3Masters Opleidingen en de Universiteit van Amsterdam.

Voor wie?

De training Insurance Riskmanagement is bestemd voor professionals die werkzaam zijn in het senior management of als director binnen de verzekeringswereld. Het programma is daarnaast bij uitstek geschikt voor high level professionals, riskmanagers, commissarissen of toezichthouders.

Algemene basis verzekeringskennis (Training Insurance Fundamentals & Trends, Advanced Insurances, Inleiding Verzekeringsbedrijf of Assurantie B) is noodzakelijk om dit programma voor gevorderden te kunnen volgen.

Werkvorm

Tijdens de trainingssessies wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties door de vakdocent. Daarbij wordt de binnen de groep reeds aanwezige kennis gemobiliseerd en herverdeeld. Dit wordt o.a. bereikt aan de hand van (groeps)opdrachten op basis van actuele praktijkcasuïstiek en discussies. Er is doorlopend voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Studiemateriaal

Tijdens elke trainingssessie wordt gewerkt met een werkmap, hand-outs, cases met uitwerkingen en achtergrond documentatie. Per sessie ontvangen deelnemers als naslagwerk een digitaal brondocument.

Programma

De training wordt aangeboden in 4 casus gerichte interactieve bijeenkomsten van één dagdeel. 

Sessie 1: Inleiding / de kapstok

 • De markt en stakeholders;
 • Waarom is risico beheer belangrijk en waar kan het misgaan, cq is het allemaal misgegaan?;
 • Welke soorten risico’s zien we? Welke terminologie en raamwerken? Wat is integrated risk management?;
 • De rol van wet- en regelgeving.

Sessie 2: Financieel risicomanagement (1)

 • Verzekeringstechnische risico’s schadeverzekeringen;
 • Meten is weten schadeverzekeringen;
 • Beheer mogelijkheden, waarbij ook wordt stilgestaan bij de herverzekeringsmarkt;
 • Idem voor levensverzekeringen en pensioenen.

Sessie 3: Financieel risicomanagement (2)

 • Balansbeheer;
 • Beleggingen en risico management;
 • Kapitaalmanagement;
 • Net cash flow generation;
 • Emerging risks.

Sessie 4: Niet- financieel risico management

 • Operationele risico’s;
 • Strategische risico’s;
 • De impact van wet- en regelgeving op risico’s;
 • Lange termijn waarde creatie;
 • De rol van good goverance in risicomanagement.

Sessie 5: Verantwoording

 • Ontwikkelingen in rapportages en vereisten m.b.t. risico management;
 • De opkomst van ESG, waaronder klimaat en ethiek in risico management.

PE-punten

Dit programma is aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) voor het verkrijgen van 16 PE punten voor accountants en andere  deelnemers die bij deze beroepsorganisatie zijn aangesloten.

Deel dit evenement

bottom of page