top of page

Advanced Banking

Niveau: Gevorderd

Duur: 5 sessies van 4 uur

Data: 9 t/m 13 mei 2022

            28 november t/m 2 december 2022

Tijdstip: 08.00 - 12.00
Kosten:
ANG 2,347.90 (Incl. OB)
PE:
17 NBA punten

Aanmelden

De training Advanced Banking is een vervolgprogramma op de training Banking Fundamentals -dé Algemene Opleiding Bankbedrijf voor Curaçao-. De training is uitermate geschikt voor deelnemers die eerder de training Banking Fundamentals hebben gevolgd en hun kennis op de onderdelen, banking, financiële markten en producten, treasury, effectenhandel, risico’s en risicobeheer willen uitbreiden en verdiepen.

Voor wie is deze training?

Financial professionals (bankiers), interne toezichthouders, controllers en accountants, juristen, fiscalisten, ICT professionals en business analisten.

Dit programma is ook zéér geschikt voor financial professionals, medewerkers van banken en hun toeleveranciers die al langer werkzaam zijn in de sector en hun kennis en vakbekwaamheid over het bankbedrijf willen opfrissen en verdiepen met de meest actuele trends, ontwikkelingen.

 

Vooropleiding

Algemene bancaire kennis (Algemene Opleiding Bankbedrijf (AOB), Training Banking Fundamentals) is noodzakelijk om dit verdiepingsprogramma te kunnen volgen.

Wat kun je verwachten?

De training Advanced Banking verschaft een diepgaande kennis en inzicht van:

 • Bedrijfsvoering en strategie bij banken;

 • Balans- en kapitaalmanagement bij banken;

 • Verdienmodellen van banken;

 • Risicometing en risicobeheersing bij banken (kwalitatief en kwantitatief);

 • Structuur en organisatie van de (internationale) vermogensmarkt (valuta, geld- en kapitaalmarkt);

 • Organisatie en werking van de (internationale) ‘effectenhandel’;

 • Werkwijzen van marktpartijen (commerciële banken, institutionele beleggers, bedrijven, overheden, brokers, centrale banken);

 • Marktconventies en informatievoorziening;

 • Werking, prijsvorming, toepassingen van meest verhandelde producten (incl. derivaten)

 • Update van en trends in relevante lokale- en internationale wet- en regelgeving (w.o ‘Bazel’);

 • Trends en ontwikkelingen in het toezicht.

 • Met de opgedane kennis kunnen deelnemers hun dagelijkse werk effectiever en efficiënter uitvoeren corresponderend met het niveau van hun professionele taken en verantwoordelijkheden.

 • De training kan facultatief worden afgesloten met een kennistoets.

Door wie?

De senior trainer voor dit programma is Michel Hammann. Michel heeft een jarenlange carrière als internationaal bankier bij o.a. JP Morgan Chase, het Zwitserse UBP en de bankendivisie van Delta Lloyd. Hij is tegenwoordig actief als internationaal consultant en programma-manager/trainer bij o.a. 3Masters Opleidingen. Sinds 2000 verzorgt hij als vakdocent ook bancaire opleidingen en trainingen in Caribisch Nederland.

Werkvorm

Tijdens de trainingsbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties door de vakdocent. Daarbij wordt de binnen de groep reeds aanwezige kennis gemobiliseerd en herverdeeld. Dit wordt o.a. bereikt aan de hand van (groeps)opdrachten op basis van actuele praktijkcasuïstiek en discussies. Er is doorlopend voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. De training wordt in het Nederlands verzorgd.
 
Studiemateriaal
Per sessie ontvangen deelnemers als naslagwerk een digitaal brondocument. Via de digitale brondocumenten hebben deelnemers direct toegang tot een uitgebreide selectie van geactualiseerde achtergronddocumentatie.
Tijdens elke trainingssessie wordt gewerkt met een werkmap, hand-outs, cases met uitwerkingen en achtergrond documentatie.
 
Studiebelasting
Naast het actief participeren tijdens de training indiceren wij de zelfstudiebelasting ter voorbereiding op de (facultatieve) kennistoets op 15-25 uur

 

PE-punten
Dit programma is aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) voor het verkrijgen van 17 PE punten voor accountants en andere deelnemers die bij deze beroepsorganisatie zijn aangesloten.

Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met:

bottom of page