top of page

Balanslezen (VCR)

Niveau: Basis

Duur: 4 sessies van 3 uur

Data: 30 & 31 maart en 6 & 7 april 2022

Tijdstip: 08.00 - 11.00

Kosten: ANG 1.995,00 (Incl. OB)

PE: 12 NBA punten

Aanmelden

Balanslezen, voor een perfecte financiële analyse! Hoe bestudeer jij de bedrijfsbalans? Hoe pak je een goede analyse van de bedrijfscijfers aan? Wat is een verlies- winstrekening? Wat is een kasstroom en hoe krijg je dat inzichtelijk?

Voor wie is deze training?

De cursus Balanslezen is oa bestemd voor:

• Startende financiële professionals;

• Non-financials;

• Zakelijke financiers;

• MKB ondernemers;

• Controllers;

• CFO’s;

• Financieel Managers.

Wat kun je verwachten?

De virtual classroom Balanslezen is gericht op het tot stand komen van de jaarcijfers. Het belangrijkste leerdoel is kennismaken met het interpreteren van bedrijfscijfers. De theoretische kennis die je krijgt aangeboden wordt voortdurend vertaald naar een praktijkcasus zodat je na deze cursus de kennis ook zelf kunt toepassen.


De lessen zijn interactieve theorieblokken afgewisseld met groepsopdrachten. De casussen zijn altijd actueel en uit de praktijk. Er is voldoende ruimte om ook je eigen casus te bespreken.


Belofte

Na deze virtual classroom Balanslezen heb je kennis en inzicht in de balans, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht van kleine en middelgrote bedrijven.

Door wie?

De trainer voor dit onderwerp is al jaren als trainer actief in de financiële sector en heeft een ruime werkervaring in de zakelijke kredietverlening. Lindenhaeghe vakdocenten staan garant voor een kwalitatief hoogwaardig niveau waarbij tevens de laatste  trends en ontwikkelingen in het vakgebied worden behandeld. Hierdoor wordt de theorie vertaald naar de actuele praktijk. Dit aspect verhoogt het begrip, inzicht en de toepasbaarheid van de behandelde leerstof. 

Werkvorm

Bedrijfscijfers lezen is niet altijd even eenvoudig. Hoe zorg je er nu voor dat je de juiste cijfers gebruikt voor de rendementsprognose en liquiditeitsbegrotingen? 

De virtual classroom Balanslezen is een training van 4 dagdelen.


Het programma bestaat uit:

  • Opstellen van balans en resultatenrekening;

  • Maken van een kasstroomanalyse;

  • Vaststellen en berekenen van de belangrijkste ratio's;

  • Waarderingsstelsels;

  • Bijzondere posten: immateriële vaste activa, onderhanden werk en voorzieningen;

  • De samenhang tussen balans, V&W en kasstroomoverzichten;

  • Enkelvoudige versus geconsolideerde cijfers;

  • 'Opleuken' van cijfers;

  • Kwalificatie van cijfers;

  • Ondernemer in privé: IB en VpB ondernemingen/ondernemers.

Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met:

bottom of page