top of page

Banking Fundamentals & Trends (VCR)

Niveau: Basis

Duur: 5 sessies van 2,5 uur

Data: Op aanvraag

Tijdstip: 10.00 - 12.30
Kosten:
Op aanvraag
PE:
12 NBA punten

Aanmelden

Bij banken zijn processen en bedrijfsvoering steeds complexer aan het worden. Het streven naar een optimale balans tussen rendement, kapitaal en risico staat daarbij centraal. Wet- en regelgeving vormen daarbij de kaders. Het permanente proces van aanpassingen in de wettelijke kaders en het daaraan gekoppelde bedrijfseconomische (prudentieel)- en gedragstoezicht zijn leidend voor de commerciële activiteiten en het risicobeheer.

In de praktijk betekent dit dat steeds minder betrokkenen een goed overzicht hebben van het totale proces, het producten aanbod en de risico’s waaraan financiële instellingen worden blootgesteld. Dit inzicht blijft essentieel om vraagstukken te kunnen doorgronden en de eigen activiteiten binnen de gestelde kaders uit te kunnen voeren.
 
De training Banking Fundamentals verschaft een gedegen en toepasbare basiskennis van bedrijfsvoering en strategie bij banken, inzicht in balansbeheer, producten, verdienmodellen en risico’s, waardoor deelnemers hun dagelijks werk effectiever en efficiënter kunnen uitvoeren corresponderend met het niveau van hun professionele taken en verantwoordelijkheden.
 
De training vormt de perfecte basis voor interne- en externe vervolgopleidingen.

Voor wie is deze training?

De training Banking Fundamentals & Trends is bestemd voor (junior) financial professionals (bankiers), interne- en externe  toezichthouders, controllers en accountants, juristen, fiscalisten, ICT professionals en business analisten die een breed actueel inzicht in de financiële wereld en bancaire sector willen krijgen. 

 

Dit programma is ook zéér geschikt voor financial professionals en medewerkers van banken die hun kennis en vakbekwaamheid binnen het vakgebied willen opfrissen met de meest actuele trends, ontwikkelingen en recente wet- en regelgeving.

Wat kun je verwachten?

Een praktijkgerichte training waarin naast de vakinhoudelijke thema’s ook ruim aandacht wordt besteed aan de meest actuele trends en ontwikkelingen in de lokale en internationale financiële sector. Hiermee worden deelnemers blijvend geïnspireerd én gemotiveerd om deze ontwikkelingen in het vakgebied te blijven volgen (permanent actueel!).
Daarom is dit programma ook zéér geschikt voor financial professionals en medewerkers die al langer werkzaam zijn in het bankbedrijf.
De training kan facultatief worden afgesloten met een kennistoets.
 

Na het actief deelnemen aan deze training hebben deelnemers inzicht in:  
 

  • De belangrijkste functies en activiteiten van een bank;

  • De functies van de CBCS;

  • De bedrijfseconomische aspecten van het bankieren;

  • De infrastructuur van de lokale- en internationale financiële markten;

  • Producten- en dienstenaanbod van banken;

  • Betalingsverkeer;

  • De risico’s die banken lopen en de wijze waarop banken deze risico’s meten en (moeten!) beheersen;

  • De wettelijke kaders en het toezicht door de CBCS (incl. Bazel richtlijnen en vertaling naar de Landsverordening);

  • Laatste trends en ontwikkelen in het lokale- en internationale bankieren.

Door wie?

De trainer is actief als internationaal trainer/consultant/adviseur in de sector en heeft een meerjarige werkervaring in de internationale bancaire industrie. Hij staat mede garant voor een kwalitatief hoogwaardig niveau waarbij tevens de laatste trends en ontwikkelingen in het vakgebioed toezicht worden behandeld. Hierdoor wordt de theorie vertaalt naar de actuele praktijk. Dit aspect verhoogt het begrip, inzicht en de toepasbaarheid van de behandelde leerstof. 

Werkvorm

In de Virtual Classroom wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties, afgewisseld met online (groeps-)opdrachten via breakout room sessies op basis van actuele praktijkcasuïstiek. Ook tijdens deze interactieve online werkvorm is er doorlopend voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. De training wordt in het Nederlands verzorgd. 


Studiemateriaal
Na afloop van elke sessie ontvangen de deelnemers digitale hand-outs, cases met uitwerkingen en relevante achtergrond documentatie. Als naslagwerk ontvangen de deelnemers een digitaal bronboek. Hiermee hebben deelnemers direct toegang tot een uitgebreide selectie van geactualiseerde brondocumenten.
 
Studiebelasting
Naast het actief participeren tijdens de training indiceren wij de zelfstudiebelasting ter voorbereiding op de kennistoets op 15-20 uur.

 

PE-punten
Dit programma is aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) voor het verkrijgen van 12 PE punten voor accountants en andere deelnemers die bij deze beroepsorganisatie zijn aangesloten.

Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met:

bottom of page