top of page

Basistraining Balanslezen en -interpretatie

Niveau: Basis

Duur: 5 sessies van 4 uur

Data: Op aanvraag

Tijdstip: 08.00 - 12.00

Kosten: Op aanvraag

PE: n.v.t.

Aanmelden

In deze training behandelen wij de, eerste en inleidende, stappen op het pad van de Financiële Analyse en Interpretatie van de Balans en de Verlies- en Winstrekening van een aantal ondernemingen in het Midden- en Kleinbedrijf. We nemen als het ware de bankmedewerker bij de hand bij de eerste stappen op weg naar het leren doorgronden van een Balans en V&W-rekening van een onderneming. 

 

We staan uitvoerig stil bij de Balans en de V&W- rekening en hoe we hier vanuit financieringsoogpunt naar kijken. Wat zeggen deze getallen ons nu eigenlijk? Wat is een balans en wat is een winst- en verliesrekening van een bedrijf? Wat wordt bedoeld met de begrippen activa en passiva, hoe komt het Eigen Vermogen tot stand en hoe waarderen we deze balansposten? Wat zijn opbrengsten (bijv. omzet), welke kosten zijn er en wat is de relatie tussen de posten op een balans en de posten binnen een V&W-rekening.  Wat is het verschil tussen kosten en uitgaven? Ook gaan we aan de slag met prognoses, en staan we uitvoerig stil bij de cash-flow/kasstroom analyse en het grote belang daarvan.

Voor wie is deze training?

De training is oa bestemd voor:

  • (Startende)Kredietbeoordelaars;

  • zakelijke accountmanagers;

  • Eventuele hypotheekverstrekkers die te maken hebben met jaarrekeningen bij de beoordeling van een hypotheekaanvraag, bijvoorbeeld de eigenaar van een onderneming die in privé een huis wil kopen.

Wat kun je verwachten?

Doel van de training is om de deelnemers in staat te stellen om geheel zelfstandig een cashflow/kasstroom overzicht te kunnen opstellen, interpreteren en bespreken met de klant. We leren ook hoe een goede cashflow zich verhoudt tot de zekerheden en hoe we daar de juiste afwegingen in maken.


Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Doelstelling financiële analyse en analyse van de jaarrekening;

  • Analyse van de Verlies- en Winstrekening;

  • Het maken van een kasstroomoverzicht en het belang daarvan;

  • De juiste interpretatie van een kasstroomoverzicht/cashflow analyse;

  • Valkuilen in de interpretatie van de jaarrekening;

  • Genuanceerde beoordeling van het aansprakelijk vermogen van de onderneming;

  • Het leren stellen van de juiste vragen aan de ondernemer bij de (initiële) aanvraag, eventuele verhogingsaanvraag en jaarlijkse revisie. 

Door wie?

De training zal worden gegeven door VanDijk/RavenAdvies Opleiding en Training, de heren Mr. Peter Raven en Hans van Dijk.

Beiden hebben een zeer ruime ervaring bij diverse banken in Nederland waaronder ABN AMRO, RABO en ING en SNS bank in diverse functies maar met name op het gebied van zakelijke kredietverlening, zij zijn ook al vele jaren actief op de eilanden, Curaçao, Aruba, Bonaire en in Suriname.

 

Werkvorm

Aan de hand van een serie praktijkgevallen, simulaties en rollenspellen, die steeds in wisselende groepen worden voorbereid, en vervolgens plenair worden nabesproken, zullen de eerdergenoemde onderwerpen de revue passeren.  

Bij het nabespreken van deze opdrachten wordt per deelnemer een woordvoerder gevraagd om namens de groep de gekozen uitwerking/oplossing voor de totale groep te presenteren. Van de deelnemers wordt gedurende de training een actieve participatie verwacht, dat wil zeggen, groepsdiscussies, presentatie van de uitkomsten en het mee doen aan de mogelijke rollenspellen. 

Eventueel bestaat de mogelijkheid dat deelnemers eigen praktijkgevallen inbrengen waarmee een verhoging van de herkenbaarheid ontstaat wat veelal op prijs gesteld wordt. 

Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met:

bottom of page