top of page

Corporate Governance en Compliance

Duur: 5 sessies van 4 uur

Data: Op aanvraag

Tijdstip: 8.00 - 12.00

Kosten: ANG 2.850,00 (Incl. OB)

PE: 20 niet-wettelijke PE-uren

Aanmelden

In de complexe wereld van vandaag behoren financiële instellingen tot de zogenoemde poortwachters van het financiële stelsel. Waar de business primair verantwoordelijk is voor compliance, is de raad van bestuur uiteraard uiteindelijk verantwoordelijk voor de integere bedrijfsvoering en behoren de commissarissen daar zorgvuldig toezicht op te houden. Compliance met externe wet- en (interne) regelgeving is daarmee een belangrijke prioriteit van bestuur en commissarissen. 

Zo behoren de instellingen in het kader van integere bedrijfsvoering de risico’s op handelingen in strijd zijn met de wet en/of zelfs in strijd met de maatschappelijke betamelijkheid adequaat te beheersen. Dit om het vertrouwen in de instelling in het bijzonder en in het financiële stelsel in het algemeen niet te schaden.

Voor wie is deze training?

De workshop is bestemd voor (adspirant) bestuurders, commissarissen en compliance managers van banken, verzekeraars en pensioenfondsen, advocaten, accountants, etc.

Wat kun je verwachten?

In deze leergang staat de beheersing van integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen en corruptie, centraal. In afzonderlijke workshops wordt aandacht geschonken aan cultuur en gedrag, aan de (mensen) risico’s van fraude, witwassen en corruptie, aan de actuele ontwikkelingen in de toezichtswetgeving en de aan de verplichting tot het uitvoeren van een systematische integriteitsrisico analyse.

Door wie?

De docent en trainer voor deze webinar is Dhr. Dick Alblas.
Dhr. Alblas is advocaat bij Vos & De Lange Advocaten. Daarnaast is hij docent/trainer bij Van Dijk/Raven Advies, Opleiding & Training en kerndocent aan de Academie voor Bank en Verzekeringen aan de Universiteit van Amsterdam.

Dhr. Alblas richt zich in zijn proces- en adviespraktijk op het bijstaan en adviseren van ondernemingen, instellingen, bestuurders, commissarissen en professionals, waaronder accountants en fiscalisten, op het terrein van het financieel economisch strafrecht, het bestuursstrafrecht en het sanctierecht.   

Werkvorm

De leergang bestaat uit 5 workshops van een dagdeel en omvatten de volgende onderwerpen:

  1. Governance en de mens als risico factor: de rol van behavorial & culture governance en de inrichting van de toezicht op ‘cultuur en gedrag’.

  2. Actuele ontwikkelingen in de internationale AML/CFT wetgeving: actualiteiten inzake de Europese AML/CFT richtlijnen en de ontwikkelingen op het gebied van risk management, en de versterking van de audit en compliancefunctie; de inrichting van UBO registers, de uitbreiding van de aandacht voor Politically Exposed Persons (PEP’s) en de het toezicht op betaaldienstverleners en uitgevers en bewaarders van virtuele valuta (crypto’s) inclusief de versterking van de internationale samenwerking van toezichthouders.

  3. Actualiteit witwastypologieën: ontwikkelingen onder andere op het gebied van witwassen, waaronder trade based money laundering en de crypto currencies; ook technologische ontwikkelingen zoals RegTech en FinTech komen aan bod.

  4. Risk assessments in de praktijk: ESA en EBA Guidelines voor risk assessments, de Systematische Integriteit Risico Analyse (SIRA) en de risico analyse op landen- en instellingsniveau.

  5. Lessons learned, waarbij aandacht aan spraakmakende zaken die de afgelopen jaar hebben gespeeld, denk hierbij onder andere aan de zaak Vimpelcom, Danske Bank en ING Bank. 

 

De voertaal is in principe Nederlands. Bij voldoende belangstelling kan de training eventueel in het Engels worden verzorgd.

Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met:

bottom of page