top of page

Masterclass Corporate Finance en Riskmanagement

Duur: 5 sessies van 4 uur

Data: Op aanvraag

Tijdstip: Op aanvraag

Kosten: Op aanvraag

PE: n.v.t.

Aanmelden

De wereldwijde Covid-pandemie zal naar verwachting, ondanks alle steun vanuit de diverse Overheden, mogelijk leiden tot de nodige problemen voor veel ondernemers.

Faillissementen en probleemkredieten zullen zich zeker aandienen bij de financiële instellingen.

Een goed adequaat en intensief relatiebeheer en het goed in kaart brengen van de mogelijke risico’s, het riskmanagement, is van essentieel belang om daar als Bank goed op voorbereid te zijn.

Banken zullen mogelijk overgaan tot het aanscherpen van hun kredietbeleid om het risico van deconfiture voor de bank tot een minimum te beperken. Medewerkers van bank die deze bedrijven naar herstel begeleiden ondervinden de gevolgen van al deze mogelijke ontwikkelingen.

Niet alleen de hoeveelheid werk maar ook de complexiteit en de intensiteit van de werkzaamheden nemen toe.


Meer dan ooit is het belangrijk om kredietbeheersignalen tijdig te herkennen en juist te interpreteren, en het bepalen van de noodzakelijke acties, gericht op intensieve begeleiding van bedrijven in “zwaar weer” en om uitwinning van de zekerheden veilig te stellen.

Voor wie is deze training?

De Masterclass Corporate Finance en Riskmanagement is bestemd voor bankiers die werkzaam zijn op HBO/WO niveau en beschikken over meerdere jaren ervaring in het financieringsvak, denk hierbij aan:

 • (Senior) Accountmanagers en Relationshipmanagers;

 • Medewerkers Kredietbeheer en Krediet Risico Management;

 • Hoofden Intensief en bijzonder Beheer.

Wat kun je verwachten?

Doel van de training is om op basis van een tijdige grondige financiele analyse te komen tot het nemen van de juiste maatregelen.


Aan de orde komen onder andere de volgende onderwerpen:

 • Financiële analyse van probleemposten, het herkennen van signalen;

 • Opzeggen van financiering (actuele ontwikkelingen, zorgplicht, jurisprudentie);

 • Uitwinning van zekerheden;

 • Actio Pauliana, bodembeslag, bestuurdersaansprakelijkheid;

 • Rangorde schuldeisers (Wet- en Regelgeving, actuele jurisprudentie);

 • Beslagrecht;

 • Fiscale en Juridische aspecten van faillissement en surseance van betaling.

Na het volgen van de training kunt u:

 • Aansprakelijkheidsrisico’s in beeld brengen en beperken;

 • Signalen van minder goed lopende bedrijven herkennen en deze vertalen naar concrete acties;

 • De juiste en acceptabele strategie van intensief beheer en bijzonder beheeractiviteiten bepalen voor de bank, onderneming en andere direct betrokkenen zoals de Belastingdienst, crediteuren en personeel;

 • De (juridische) consequenties van een faillissement voor de bank, de onderneming en de overige betrokkenen in kaart brengen.

Door wie?

De training zal worden gegeven door Dhr. Peter Raven, VanDijk/Raven Opleidingen Training.

Peter verzorgt al vele jaren trainingen onder andere op dit aandachtsgebied op Curaçao en Aruba en in Suriname.

Werkvorm

Aan de hand van een serie cases die in steeds wisselende subgroepen worden voorbereid, en vervolgens plenair worden nabesproken, zullen de genoemde onderwerpen de revue passeren.

Er wordt van de deelnemers gedurende de training een actieve inbreng verwacht.

Er is voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en het stellen van vragen.

Aan de deelnemers zal de vraag worden voorgelegd om eventueel een in hun ogen interessante casus uit hun eigen dagelijkse praktijk in te brengen, uiteraard wordt de casus dan geheel geanonimiseerd behandeld.

Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met:

bottom of page