top of page

Online Masterclass - Ethiek

Duur: 2 sessies van 2 uur

Datum: 2 & 9 december 2021

Tijdstip: 8.00 - 10.00

Kosten: ANG 895,00 (Incl. OB)

PE: 4 NBA punten

Aanmelden

Het doel van de sessie is het bevorderen van een open (morele) aanspreekcultuur en het eigen maken van een gemeenschappelijke 'toolkit', waarmee lastige dilemma's bespreekbaar kunnen worden gemaakt. De werkvorm is direct en interactief zodat deelnemers voortdurend actief mee doen. 

Voor wie is deze training?

De Masterclass Ethiek is o.a. bestemd voor een ieder die actief is in de financiële sector. 

Wat kun je verwachten?

De dilemmaworkshop begint met een interactieve inleiding op het thema 'integriteit als professionele verantwoordelijkheid'. Daarin wordt ingegaan op de actualiteit, op de achterliggende betekenissen die aan het begrip integriteit worden gegeven, en op het belang van integriteit voor de medewerkers zelf, voor de organisatie en voor de sector. Aan de hand van eigen praktijksituaties formuleren de deelnemers de meest dringende problemen en vragen, en zoeken zij gezamenlijk naar verantwoorde oplossingen. Tijdens de sessie krijgen de deelnemers hiervoor praktische handvatten aangereikt.


Tijdens de sessie wordt gebruik gemaakt van een stappenplan om het met elkaar nadenken over integriteitvraagstukken te structureren. Dit stappenplan zal ook worden gebruikt om kort een aantal theoretische en filosofische achtergronden te introduceren. De bespreking van de dilemma's levert ook 'moresprudentie' op: dieper inzicht in de morele werkstijl van de organisatie, welke kan worden vastgelegd voor de toekomst.  

Door wie?

De masterclass wordt verzorgd door vakspecialist drs. Maarten de Jong. Maarten is voormalig directeur Institutional Integrity van de Wereldbank in Washington. Hij is naast docent voor 3Masters-Lindenhaeghe vakdocent toegepaste bedrijfsethiek en professionele integriteit bij o.a. Nyenrode Business University en tot voor kort adviseur integriteit van de Commissaris van de Koning en Provinciale Staten van Limburg. Hij levert als vakspecialist bijdragen aan het reguliere integriteitsprogramma voor medewerkers van bedrijven, financiële instellingen, centrale banken en lokale- en centrale overheidsinstanties in binnen- en buitenland. 

Werkvorm

In deze 4-uur durende kennissessie gaan we ethiek en morele dilemma's behandelen en aanvullen met praktijkcasussen gericht op uiteenlopende onderwerpen. Dit om de deelnemers te laten oefenen met het herkennen van lastige dilemma's en ze daarnaast bewust te laten worden van integriteitsvraagstukken. 

Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met:

bottom of page