top of page

Online Masterclass - Fraude

Duur: 1 sessie van 2 uur

Datum: Op aanvraag

Tijdstip: 15.00 - 17.00

Kosten: ANG 675,00 (Incl. OB)

PE: 2 NBA punten

Aanmelden

De masterclass Fraude vergroot het begrip van de deelnemers over fraude (risicofactoren) en de vaardigheden van de deelnemers in het onderkennen fraude risicofactoren, als ook fraude en het niet naleven van wet- en regelgeving. Het vergroot ook de vaardigheden van de deelnemers in het omgaan met dilemma's. 

Voor wie is deze training?

Deze training is o.a. bestemd voor afdelingsmanagers, internal auditors, risk officers, compliance officers, controllers, financiële medewerkers en overige belangstellenden. Om fraude preventief te bestrijden is fraudetraining voor medewerkers van elke organisatie een eerste vereiste. 

Wat kun je verwachten?

De onderwerpen die behandeld zullen worden zijn: 

Omschrijving van fraude 

Soorten en risico’s

 • Karakteristieken;

 • Effecten;

 • Medewerkers versus management fraude;

 • Symptomen;

 • Red flags voor fraude;

 • Verantwoordelijkheid voor het ontdekken;

 • Soorten fraude (bijvoorbeeld asset misappropriation, skimming, disbursement fraud, payroll fraud, information misrepresentation, credit card fraud, verlies aan opbrengsten door ‘online payment fraud’).

Beheersmaatregelen

 • Verantwoordelijkheid voor beheersmaatregelen;

 • Fraude bewustzijn;

 • Fraude preventie systeem;

 • Beheersmaatregelen.

Onderzoek

 • Fraude onderzoek;

 • Bewijs verzamelen, overtuigend de case presenteren;

 • Ondervragen van medewerkers.

Audit methoden

 • Technieken;

 • Forensische auditing.

Communicatie

 • Fraude incidenten;

 • Rapporteren;

 • Oordeel over fraude gerelateerde beheersmaatregelen.

Door wie?

De trainer heeft ruime ervaring op het gebied van fraude, compliance en witwassen en traint medewerkers van alle grootbanken in Nederland op dit gebied. Hij staat mede garant voor een kwalitatief hoogwaardig niveau waarbij tevens de laatste trends en ontwikkelingen in het vakgebied worden behandeld. Hierdoor wordt de theorie vertaald naar de actuele praktijk. Dit aspect verhoogt het begrip, inzicht en de toepasbaarheid van de behandelde  leerstof.  

Werkvorm

Het betreft een interactieve Masterclass met cases en vraagstellingen, dit is vooral nuttig voor het herkennen en reageren op symptomen en red flags van fraude.

Indien gewenst kan de training verder op maat worden ingericht in overleg met de vakdocent.

Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met:

bottom of page