top of page

Trainig Cultuur en Gedrag voor de Financiële Sector (VCR)

Niveau: Mastersniveau

Duur: 4 sessies van 2 uur

Datum: 5, 6, 11 & 12 april 2022

Tijdstip: 13.30 - 15.30

Kosten: ANG 1.075,00 (Incl. OB)

PE: 8 niet-wettelijke PE-uren

Aanmelden

Een niet onbelangrijke ontwikkeling in het toezicht op de financiële sector, maar ook breder in de samenleving, is de aandacht voor een meer waarden gedreven sturing van organisaties.

De compliance van vandaag gaat niet meer alleen over de interne en externe regelgeving, maar is een volwassen onderdeel van de gehele Governance-inrichting van de organisatie geworden.


Een van de belangrijke onderwerpen op de huidige agenda van de Raden van Bestuur en de Raden van Toezicht is het sturen op cultuur en gedrag.

In deze training kijken we vanuit een financieel juridisch perspectief naar onderwerpen als ethiek in de organisatie, hoe definiëren we de waarden van een organisatie, hoe sturen we hierop en als we willen sturen hoe meten we dan op deze waarden met bijvoorbeeld soft controls.

Ook kijken we naar de rol van de toezichthouder op het thema cultuur en gedrag.


Ten slotte wordt ook aandacht besteed aan de ‘nieuwe waarden’, waarbij we met name kijken naar de ontwikkelingen op het gebied van ESG (Environmental/Social and Governance) Risk Management.

Voor wie is deze training?

De training Cultuur en Gedrag voor de Financiële Sector is bestemd voor:

 • Leden van de Raad van Commissarissen;

 • Boardroom leden van de banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen;

 • Managementteam leden van banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen;

 • Financiële dienstverleners zoals hypotheekverstrekkers, brookers etc.;

 • Managers van Overheidsinstellingen;

 • Toezichthouders.

Wat kun je verwachten?

Tijdens de training wordt o.a aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • De ethiek van compliance, het (s)preken voor eigen parochie;

 • Cultuur en ethiek op de tafel van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van financiële instellingen;

 • Soft controls en de meetbaarheid van cultuur en gedrag;

 • Ontwikkelingen op het gebied van ESG Risk Management (Environmental/Social Governance);

 • Duurzaamheid als kapitale factor.

Door wie?

De training zal worden gegeven door Dhr. Dick Alblas (kerndocent van VanDijk/Raven Opleiding en Training). Dhr. Alblas is als accountant lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA). Hij was voorheen verbonden aan de internationale advies- en accountantsorganisatie Grant Thornton. Hij was voor de NBA lid van de expertgroep Fraude/Wwft. Hij studeerde straf- en civielrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en voltooide de postdoctorale specialisatieopleiding Insolventierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Hij adviseert financiële instellingen op het gebied van compliance, anti-corruptiewetgeving en sanctierecht. Hij treedt regelmatig op als gastdocent aan de Universiteit van Amsterdam.

Met enige regelmaat heeft hij trainingen verzorgd op zowel Curaçao als Aruba en is goed bekend met de lokale situatie.

Werkvorm

Aan de hand van korte inleidingen en de behandeling van vele cases en dilemma’s zullen de genoemde onderwerpen de revue passeren. Van de deelnemers wordt tijdens de training een actieve inbreng verwacht. In deze training is volop aandacht voor casuïstiek, dilemmagesprekken en vooral de dialoog tussen trainer en cursisten.

Er is veel ruimte voor onderlinge discussie, contact met elkaar en de trainer.

Er wordt regelmatig in steeds wisselende subgroepen gewerkt aan de cases.

De training wordt online gegeven en bestaat uit vier sessies van elk 2 uur.

De training wordt op Mastersniveau gegeven.

Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met:

bottom of page