top of page

Financial Risk en Regulation

De Global Association of Risk Professionals® (GARP) is een non-profit organisatie en is de enige wereldwijd erkende lidmaatschap vereniging voor financieel professionals én financieel  risicomanagers. Het doel van GARP is het helpen creëren van een cultuur van risicobewustzijn binnen organisaties, van instap- tot directieniveau. GARP heeft hiervoor een wereldwijde standaard geïntroduceerd met 3 certificeringen: Foundations of Financial Risk (basis), Financial Risk & Regulation (specialistisch) en Financial Risk Management (specialistisch-post academisch).
 

Wereldwijd maken de GARP programma’s steeds vaker onderdeel uit van het opleidingscurriculum van financiële instituten en banken. GARP examens worden inmiddels afgenomen in 195 landen!


3Masters is als CEDEO erkend opleidingsinstituut geaccrediteerd door GARP.

Voor wie is deze (zelf) studie?

De opleiding Financial Risk & Regulation is een (Engelstalig) verdiepingsprogramma op de opleiding Banking Fundamentals& trends en Advance Banking en is bestemd voor financial professionals die een diep inzicht in het vakdomein financial risk management willen krijgen.

Algemene bancaire kennis (Banking Fundamentals & Trends) en financiële markten en producten (Training Advanced Banking) is noodzakelijk om deze zelfstudiemodule te volgen.

Wat kun je verwachten?

Het leerdoel van de GARP opleiding Financial Risk & Regulation (FRR) is om professionals een breed en diep inzicht te geven in het riskmanagement van banken, de geldende regulering door middel van nationale en internationale wet- en regelgeving, welke is gebaseerd op de richtlijnen van het Basel Committee on Banking Supervision. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de methoden voor de beheersing van operationeel-, krediet-, markt-, rente- en liquiditeitsrisico.
De combinatie van zelfstudie, e-learning en de online studiebegeleiding op maat vormt de perfecte voorbereiding op het internationale GARP examen Financial Risk & Regulation (FRR). 

Werkvorm

Een combinatie van zelfstudie met e-learning en online studiebegeleiding op maat.
De web-based online Nederlandstalige- of Engelstalige studiebegeleiding op maat is een beproefd concept om deelnemers optimaal te ondersteunen in de voorbereiding op het internationale examen. 

 

Online studiebegeleiding op maat door vakdocenten uit de praktijk.
De studiebegeleiders zijn als vakspecialist werkzaam in de praktijk van riskmanagement, asset & liability management en capital markets en hebben een langjarige werkervaring in dit specifieke vakgebied. 

 

Dankzij hun kwantitatieve achtergrond (wiskunde, econometrie en actuariële wetenschappen) staan zij garant voor een totale dekking van de te behandelen leerstof.

 

Studiemateriaal

  • Vier financial risk studieboeken.

  • 9 maanden toegang tot de digitale leeromgeving met proef examenvragen.

  • 6 x 1 uur online studiebegeleiding op maat.

 

Studiebelasting
De zelfstudiebelasting indiceren wij op 55-70 uur. 
Studiebelasting is mede afhankelijk van reeds aanwezige kennis, vooropleiding en praktijkervaring.

Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met:

bottom of page