top of page

Virtual Classroom

TFI gekozen heeft om alle trainingen als VCR aan te bieden tot nader order en dat het altijd, als de situatie tzt zich daarvoor leent, aangeboden kan worden als klassikale lessen.

bottom of page